Priser
 
 

Reseptbestilling

For å bestille resepter på dine faste medisiner, kan du logge deg på e-portalen ved å klikke lenken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at alle som bruker faste medisiner bør komme til kontroll minst en gang pr. år for å vurdere dosering, og videre behov for behandling. Vanligvis vil du få årsrepter ved en slik legekonsultasjon.

Oversikt over dine aktive e-resepter kan du finne på www.mineresepter.no


Innlogging e-portal