Priser
 
 


Karin Monsbakken
Spesialist i allmennmedisin

 
Bodil Hagen Sægrov
Spesialist i allmennmedisin
Universitetslektor UiO
Veileder i Allmennmedisin
 

Fredrik Ørlyng
Fastlegevikar

 

Lene Dæhlen
Spesialist i allmennmedisin
Universitetslektor UiO
Veileder i Allmenmedisin


Felix Koppel

Fastlege
Karin Monsbakken
 
Bodil Hagen
 
 
Lene Selnes
   
 
       
Anne Lene Steinstad Bergum
Autorisert helsesekretær

Kristin Bjerke Aas
Autorisert helsesekretær

Anne Helene Strandvik
Autorisert helsesekretær

Marit Dølerud Bakkelund
Autorisert helsesekretær

Rita Lauritzen
Autorisert helsesekretær
Anne Lene Steinstad Bergum
 
Kristin Bjerke Aas
 
Anne Helene Strandvik
                 

Vanja Dasic
Helsesekretærvikar