Priser
 
 

Informasjon fra legekontoret.

Vikardekning for Øystein Fagerhaugs pasienter

Pasienter som har hatt Øysten Fagerhaug som fastlege har for tiden vikardekning organisert av Gjøvik kommune inntil ny fastlege har tatt over hans hjemmel. Vikar Ali Al Ani kommer fra 03.04 - 17.04 2018, deretter vikar Fredrik Ørlyng fra 18.04.18 og inntil videre.
Fagerhaugs hjemmel er utlyst med søknadsfrist medio april 2018. Det vil kunne ta 6-8 måneder før en ny lege er klar i fastlegestilling i en slik prosess. Hjemmelen vil kontinuerlig være dekket av legevikar organisert av Gjøvik kommune inntil ny lege har tatt over praksisen.