Kart til Sørbyen Legegruppe
Valdresvegen 4, 2816 Gjøvik.

Busstabeller finner du på:

www.opplandstrafikk.no

Buss rute 31 og 34 (Vindingstad - Kopperud), busstopp Alfarvegen Ringvegen.