Fastlege

Bytte av fastlege skjer via HELFO. Benytt linken www.helfo.no  og gå inn på "Bytt fastlege". Alle innbyggere i kommunen skal ha rett til å skifte fastlege inntil 2 ganger pr.år og det er Gjøvik kommune som plikter å tilrettelegge for at slik bytte skal være mulig med tilstrekkelig legeressurser i fastlegestillinger. Dersom det ikke er mulig å bytte fastlege innad i egen kommune henstiller vi Gjøviks borgere å søke hjelp via Helseadministrasjonen eller Servicetorget i kommunen.

Ved flytting til tidligere bostedskommune innen 3 år har du rett til plass hos tidligere fastlege. Barn under 16 år har rett til samme fastlege som foreldrene, selv om legens liste er stengt.